Шагнал

Бүтээгдэхүүний судалгаа, хөгжүүлэлтийн чадвараас гадна Quinovare бүтээгдэхүүний загварт ихээхэн анхаарал хандуулдаг.QS-ийн зүүгүй инжекторууд нь Германы Red Dot Design Award, Japan Good Design Award, Тайванийн Алтан зүү шагнал, Хятадын Улаан Од дизайны шагнал зэрэг олон улсын дизайны шагналыг хүртсэн.

2015 оны Германы Red Dot шагнал

Улаан цэг - 2018

iF_certificate_2021

Япон-G-MARK

Тайваний алтан цэгийн шагнал

2015 оны Улаан Оддын шагналын алтан шагнал

2015 оны Улаан Оддын шагналын хамгийн алдартай шагнал

Улаан Оддын шагнал - 2019